Onderzoek de pH van vloeistoffen bij volumeverandering en verdunnen


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Onderzoek de pH van vloeistoffen bij volumeverandering en verdunnen
설명 Dit lesmateriaal is bedoeld voor 4T NaSk2 Leerlingen kunnen het zelfstandig doornemen.
주제 화학
수준 중학
유형 개념 질문목록 구분 숙제목록 구분 시범목록 구분 실험
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 indicator목록 구분 pH목록 구분 verdunnen목록 구분 zure en basische oplossingen
시뮬레이션 pH 척도


저자(들) Maria Cornelisse/Henk van Lubeck
연락 이메일 m.cornelisse@griftland.nl
학교/기관 Griftland College
제출일 09. 4. 19
업데이트 날자 10. 12. 23