Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based)
Mô tả This contains the lesson plan and two versions of student directions for three activities. One version uses only the simulation and the second version includes lab equipment. The Word versions can be downloaded by browsing for each activity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, current resistance, parallel, phet, power, series
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 03/11/2008
Ngày cập nhật 30/10/2017