Reactions and Rates 4 lessons (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reactions and Rates 4 lessons (Inquiry Based)
Mô tả This is a file with the Tips for Teachers, Ideas from the Design Team and 5 lessons. Indiviual activities can be downloaded in Office format, see the Table of Contents for directions
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Le Chatlier, chemistry, equilibrium, phet activity, rates, reactions
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 28/02/2008
Ngày cập nhật 06/09/2014