Reactions and Rates 4 lessons (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Reactions and Rates 4 lessons (Inquiry Based)
Beskrivelse This is a file with the Tips for Teachers, Ideas from the Design Team and 5 lessons. Indiviual activities can be downloaded in Office format, see the Table of Contents for directions
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Demonstrasjon, Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Le Chatlier, chemistry, equilibrium, phet activity, rates, reactions
Simuleringer Reactions & Rates


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 28.02.08
Oppdatert 06.09.14