How to make a laser Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề How to make a laser
Mô tả This is a homework activity that guides students through the process of making a laser, examining the physical processes involved. It was developed to be used in a modern physics course, after lecture instruction on atomic transitions and lasers. For more details about the course, please see: http://per.colorado.edu/modern. This activity was used in a course where questions were constrained to being multiple choice or numeric for computer grading, so it is not as inquiry based.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá laser, light, phet activity, photon, radiation
Mô phỏng Lasers


Tác giả Sam McKagan, Kathy Perkins and Carl Wieman
Email liên lạc sam.mckagan@gmail.com
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 23/07/2006
Ngày cập nhật 20/04/2010