Arithmetic Games (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Arithmetic Games (Inquiry Based)
Mô tả Learning Goals: Students will be able: Explain how the multiplication tables help understand multiply, factor and divide; Increase accuracy in multiplying, factoring and dividing.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Math skills, math, multiplication, phet, phet activity, tables
Mô phỏng Số học (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 24/06/2006
Ngày cập nhật 06/04/2020