Arithmetic Games (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Arithmetic Games (Inquiry Based)
Mô tả Learning Goals: Students will be able: Explain how the multiplication tables help understand multiply, factor and divide; Increase accuracy in multiplying, factoring and dividing.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, K-5, Middle School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Math skills, math, multiplication, phet, phet activity, tables
Mô phỏng Số học (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 24/06/2006
Ngày cập nhật 06/04/2020