Ramp Activity 1: Using free body diagrams for motion on an incline (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ramp Activity 1: Using free body diagrams for motion on an incline (Inquiry Based)
Mô tả There was simulation called “The Ramp”, but our research showed that it had too many learning goals. The first tab of the sim is simplified and energy parts of the sim have been deleted as well. There are plans to design and produce an “Energy and Work” simulation. The old version of the sim is still available until the new sim is produced. These lessons work with either version.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vectors, friction, graph, incline, math, motion, phet activity
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 04/05/2006
Ngày cập nhật 17/08/2016