Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. This is the third in a series of three labs. Learning Goals: Students will be able to:Build combination circuits from schematic drawings & Provide reasoning to explain the measurements in circuits.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity, phet activity
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 30/07/2005
Ngày cập nhật 07/07/2013