Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. This is the third in a series of three labs. Learning Goals: Students will be able to:Build combination circuits from schematic drawings & Provide reasoning to explain the measurements in circuits.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Concept questions, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity, phet activity
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 30/07/2005
Ngày cập nhật 07/07/2013