Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based)
Beskrivelse The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. This is the third in a series of three labs. Learning Goals: Students will be able to:Build combination circuits from schematic drawings & Provide reasoning to explain the measurements in circuits.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity, phet activity
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET CU Boulder
Lastet opp 30.07.05
Oppdatert 07.07.13