Conservation of Energy using Masses and Springs (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Energy using Masses and Springs (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. There is a pre/post test provided and clicker questions. Learning Goals: Students will be able to explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic, elastic potential, and gravitational potential energy. There is a pre/post test included.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, energy, periodic, phet activity
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5), Quả cân và lò xo


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 30/07/2005
Ngày cập nhật 20/09/2018