Conservation of Energy using Masses and Springs (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Energy using Masses and Springs (Inquiry Based)
Beskrivelse The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. There is a pre/post test provided and clicker questions. Learning Goals: Students will be able to explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic, elastic potential, and gravitational potential energy. There is a pre/post test included.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conservation, energy, periodic, phet activity
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5), Lodd og fjærer


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET CU Boulder
Lastet opp 30.07.05
Oppdatert 20.09.18