Balancing Chemical Equations - Inquiry based Introduction Altın yıldız, PhET tasarım yönergelerini izleyen yüksek kaliteli, sorgulamaya dayalı etkinlikleri gösterir.


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz

Lütfen bu Google etkinliği için düzenleme erişimi talep ETMEYİN.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Başlık Balancing Chemical Equations - Inquiry based Introduction
Açıklama The remote lab has been added and aligns with the HTML5 sim version and includes use of the game screen. Learning Goals - Students will be able to: •Describe what “reactants” and “products” in a chemical equation mean. •Explain the importance of knowing the difference between “coefficients” and “subscripts”. •Use pictures and calculations to show how the number of atoms for each product or reactant is found. •Identify the relationship between “reactants” and “products” atoms. •Balance a chemical equation using the relationships identified. •Given a chemical equation, draw molecular representations of the reaction and explain how the representations were derived. •Given a molecular drawing of a chemical reaction, write the equation and explain how the symbols were derived.
Ders Kimya
Seviye Lisans - Giriş, Lise, Ortaokul
Tür Laboratuvar, Uzaktan Öğrenme, Çoktan Seçmeli Kavram Soruları, Ödev
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler atoms, balanced, consevation of mass, game, molecules, phet, reactions, remote
Simülasyon(lar) Kimyasal Tepkimeleri Denkleştirme (HTML5), Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme


Yazar(lar) Trish Loeblein
Okul / Kurum PhET
Gönderildiği tarih 13.06.2011
Güncellendiği tarih 06.04.2020