ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต - การหักเห | เลนส์ | ทัศนศาสตร์ - PhET Interactive Simulations

ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more

ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต simulation

Topics

  • การหักเห
  • เลนส์
  • ทัศนศาสตร์

Sample Learning Goals

  • อธิบายว่าภาพเกิดขึ้นได้อย่างไรจากเลนส์ที่มาประกบกันโดยใช้ ray diagram
  • การเปลี่ยนค่าของเลนส์ (รัศมี, ดัชนี และ เส้นผ่านศูนย์กลาง) มีผลทำให้ภาพปรากฎขึ้นอย่างไร และ ภาพมีลักษณะเช่นไร (กำลังขยาย, ความสว่างและการผกผัน)

System Requirements

Flash;

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more


Flash sims are no longer supported in modern browsers. Learn more


Donate to help us continue converting sims to HTML5!