Геометриска оптика - Прекршување | Леки | Оптика - PhET Interactive Simulations

Геометриска оптика

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more

Геометриска оптика simulation

Topics

  • Прекршување
  • Леки
  • Оптика

Sample Learning Goals

  • Објаснете како е формирана сликата од страна на конвергенција на леќа со ray дијаграми.
  • Како менување на објективот (радиус, индекс и дијаметар) влијае каде сликата се појавува и како изгледа (зголемување, осветленоста и инверзија).

System Requirements

Flash;

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more

Version 2.05


Flash sims are no longer supported in modern browsers. Learn more


Donate to help us continue converting sims to HTML5!