แรงเสียดทาน - ความต้านทาน | เทอร์โมไดนามิค | ความร้อน - PhET Interactive Simulations

แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน simulation

Topics

 • ความต้านทาน
 • เทอร์โมไดนามิค
 • ความร้อน

Sample Learning Goals

 • โมเดลสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเสียดทานในระดับโมเลกุล
 • บอกเกี่ยวกับวัตถุในกรณีพิจารณาการเคลื่อนที่ในระดับโมเลกุล โดยที่การบรรยายนี้ควรจะรวมไปถึง (ก) ไดอะแกรมที่แสดงข้อสรุปของคำบรรยายเกี่ยวกับว่ามวลของอนุภาคและอุณหภูมิส่งผลอย่างไร, อะไรคือความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ของอนุภาคในของแข็ง ของเหลว และแก๊ส, ขนาดและอัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊สสัมพันธ์กันอย่างไรกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.5.12