Триење - Триење | Термодинамика | Топлина - PhET Interactive Simulations

Триење

Триење simulation

Topics

 • Триење
 • Термодинамика
 • Топлина

Sample Learning Goals

 • Опишете модел за триење на молекуларно ниво.
 • Опишете ја разликата во однос на молекуларното движење. Описот треба да содржи: дијаграми за поддршка на описот, како честичка маса и температурата влијаат на сликата, кои се разликите и сличностите помеѓу движењето на цврсти, течни и гасни честички; како големината и брзината на молекули на гас се однесуваат на секојдневните предмети.

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.