Τριβή - Τριβή | Θερμοδυναμική | Θερμότητα - PhET Interactive Simulations

Τριβή

Τριβή simulation

Topics

 • Τριβή
 • Θερμοδυναμική
 • Θερμότητα

Sample Learning Goals

 • Περιγράψτε ένα μοντέλο για την τριβή σε μοριακό επίπεδο.
 • Περιγράψτε την ύλη σε όρους μοριακής κίνησης. Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει: διαγράμματα που θα υποστηρίζουν την περιγραφή, πώς η μάζα και η θερμοκρασία των σωματιδίων επηρεάζουν αυτή την εικόνα, ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές στην κίνηση των σωματιδίων μεταξύ στερεών, υγρών και αερίων, πώς το μέγεθος και η ταχύτητα των μορίων των αερίων σχετίζονται με αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.5.12