Curve Fitting

สถานการณ์จำลองนี้ยังไม่ถูกแปลเป็นภาษาไทย ท่านสามารถใช้งานได้แบบรุ่นภาษาอังกฤษ

Curve Fitting หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • โพลิโนเมียล (Polynomial)
 • การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน

เนื้อหา

 • โพลิโนเมียล (Polynomial)
 • การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน

คำอธิบาย

With your mouse, drag data points and their error bars, and watch the best-fit polynomial curve update instantly. You choose the type of fit: linear, quadratic, cubic, or quartic. The reduced chi-square statistic shows you when the fit is good. Or you can try to find the best fit by manually adjusting fit parameters.

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • Explain how the range and uncertainty and number of data points affect correlation coefficient and chi squared
 • Describe how correlation coefficient and chi squared can be used to indicate how well a curve describes the data relationship
 • Apply understanding of Curve Fitting to designing experiments

Standards Alignment

Common Core - Math

HSS-ID.B.6
Represent data on two quantitative variables on a scatter plot, and describe how the variables are related.
HSS-ID.B.6a
Fit a function to the data; use functions fitted to data to solve problems in the context of the data. Use given functions or choose a function suggested by the context. Emphasize linear, quadratic, and exponential models.
HSS-ID.B.6b
Informally assess the fit of a function by plotting and analyzing residuals.
เวอร์ชัน 2.02

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Curve Fitting: How well does the curve describe the data? (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein, Mike Dubson อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
커브 핏팅 SIM 사용 설명서 Wha Kuk Lee ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Longitud de un péndulo y su periodo. Denis Salazar ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Moteur en PhET Bernard Lacour อื่นๆ ปฏิบัติการทดลอง
Line of best fit activity Dave Dalton ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
คณิตศาสตร์

ภาษา ดาวโหลดหรือแสดงผล Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Krommepassing
Albanian All shqip Download Run now Përshtatja e Lakores
Arabic All العربية Download Run now توفيق المنحنى
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now توفيق المنحنى
Basque All Basque Download Run now Doiketa-kurba
Bosnian All Bosanski Download Run now Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom)
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now curve-fitting
Catalan All català Download Run now Ajust de corbes
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Curve Fitting 曲線配適
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 曲线拟合
Croatian All hrvatski Download Run now Prilagodba podataka polinomom
Danish All Dansk Download Run now Kurvetilpasning
Dutch All Nederlands Download Run now Functie van een grafiek bepalen
Estonian All Eesti Download Run now Graafikul olevate punktide sobitamine
Finnish All suomi Download Run now Käyrän sovitus mittausarvoihin
French All français Download Run now Ajustement des courbes
Georgian All ქართული Download Run now მრუდის მორგება
German All Deutsch Download Run now Trendlinien anpassen
Greek All Ελληνικά Download Run now Προσαρμογή καμπύλης
Hebrew All עברית Download Run now התאמת עקומות
Hungarian All magyar Download Run now Görbeillesztés
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Mengepas Kurva
Italian All italiano Download Run now curve-fitting
Japanese All 日本語 Download Run now 曲線あてはめ
Kazakh All Kazakh Download Run now Формуларды сайлау
Korean All 한국어 Download Run now 커브 핏팅
Macedonian All македонски Download Run now Интерполација на податоци
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Муруйд Дөхөлт хийх
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Kurvetilpasning
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Kurvetilpassing
Persian All فارسی Download Run now انطباق منحني
Polish All polski Download Run now Krzywa dopasowania
Serbian All Српски Download Run now Интерполација података полиномом (кривом)
Slovak All Slovenčina Download Run now Aproximácia krivky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Prilagajanje krivulje
Spanish All español Download Run now Ajustando la Curva ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Ajustando la Curva
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Ajustando la Curva ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Turkish All Türkçe Download Run now Uygun Eğriyi Çıkarmak
Turkmen All Turkmen Download Run now Egri çyzygy gabat getirmek (approksimasiýa)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Vẽ đồ thị theo thực nghiệm

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Michael Dubson (developer/lead)
 • Trish Loeblein