Fitting van kromme - Veeltermen | Foutenanalyse | Gegevens - PhET Interactive Simulations

Fitting van kromme

Fitting van kromme simulation

Topics

  • Veeltermen
  • Foutenanalyse
  • Gegevens

Sample Learning Goals

  • Leg uit hoe het bereik en de onzekerheid en het aantal gegevenspunten invloed heeft op de correlatiecoëfficiënt en chi-kwadraat.
  • Beschrijf hoe de correlatiecoëfficiënt en chi-kwadraat kunnen gebruikt worden om aan te duiden hoe goed een kromme de relatie van de gegevens beschrijft.
  • Pas het verstaan van Aanpassen van Krommen toe op het ontwerpen van experimenten.

Standards Alignment

Common Core - Math

  • HSS-ID.B.6b

  • HSS-ID.B.6a

  • HSS-ID.B.6

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.2