Eğri Çizimi - Polinomlar | Hata Analizi | Data - PhET Interactive Simulations

Eğri Çizimi

Eğri Çizimi simulation

Topics

  • Polinomlar
  • Hata Analizi
  • Data

Sample Learning Goals

  • Veri noktalarının aralığı ve belirsizliği ve sayısının, bağıntı katsayısı ve ki-kareyi nasıl etkileğini açıklayın.
  • Bağıntı katsayısı ve ki-karenin, bir eğimin veri ilişkisini ne derecede iyi gösterdiğini tanımlayın.
  • Eğim Uyumu anlayışınızı tasarım deneylerine uygulayın.

Standards Alignment

Common Core - Math

  • HSS-ID.B.6b

  • HSS-ID.B.6a

  • HSS-ID.B.6

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.2