Atividade Lei de Ohm


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atividade Lei de Ohm
คำบรรยาย Atividade simples para compreender as relações entre as grandezas físicas relacionadas na lei de Ohm.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Eletrostática, Lei, Ohm, Resistência
สถานการณ์จำลอง กฏของโอห์ม (HTML5)


ผู้เขียน Davison Lucas Mendes Viana
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 15/10/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 15/10/2017