Atividade Lei de Ohm


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividade Lei de Ohm
Mô tả Atividade simples para compreender as relações entre as grandezas físicas relacionadas na lei de Ohm.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Eletrostática, Lei, Ohm, Resistência
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Davison Lucas Mendes Viana
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE
Ngày đăng ký 15/10/2017
Ngày cập nhật 15/10/2017