PEMANTULAN


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง PEMANTULAN
คำบรรยาย PRAKTIKUM FISIKA PEMANTULAN
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Indonesian
คำสำคัญ GARIS NORMAL, SINAR DATANG, SINAR PANTUL
สถานการณ์จำลอง การหักเหแสง


ผู้เขียน dwi sulistyorini
อีเมลล์ติดต่อ dwisulistyorinifb@yahoo.com
โรงเรียน/หน่วยงาน SMP NEGERI 1 PURWOREJO
ส่งข้อมูลแล้ว 31/3/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 31/3/2016