PEMANTULAN


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक PEMANTULAN
वर्णन PRAKTIKUM FISIKA PEMANTULAN
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द GARIS NORMAL, SINAR DATANG, SINAR PANTUL
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन


लेखक dwi sulistyorini
संपर्क ईमेल dwisulistyorinifb@yahoo.com
शाळा/संस्था SMP NEGERI 1 PURWOREJO
दाखल दिनांक 3/31/16
आद्यवत 3/31/16