Ramp Middle School Inquiry การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Ramp Middle School Inquiry
คำบรรยาย
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ free body diagrams, inclined palns
สถานการณ์จำลอง พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่


ผู้เขียน Ariel Paul, Courtney Fadley
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 31/1/2012
อัพเดทข้อมูลแล้ว 31/1/2012