Ramp Middle School Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ramp Middle School Inquiry
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord free body diagrams, inclined palns
Simuleringer Ramp: Forces and Motion


Forfattere Ariel Paul, Courtney Fadley
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 31.01.12
Oppdatert 31.01.12