ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ, Γενικός Οδηγός Οργάνωσης Διδασκαλίας


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ, Γενικός Οδηγός Οργάνωσης Διδασκαλίας
คำบรรยาย Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท อื่นๆ
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Greek
คำสำคัญ Αντιστάτες, Ηλεκτρισμός, Συνδεσμολογίες, Φυσική
สถานการณ์จำลอง ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก, การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


ผู้เขียน Νικόλαος Κυπριωτάκης
โรงเรียน/หน่วยงาน 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
ส่งข้อมูลแล้ว 2/1/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/1/2011