PhET Simulations Aligned for AP Physics C


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov PhET Simulations Aligned for AP Physics C
Popis Simulations are matched to the AP Physics C course description.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Alignment
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová "AP C", AP Physics C
Simulácia Vyvažovanie, Balón a statická elektrina, Calculus Grapher (HTML5), Derivácia a integrál funkcie, Kondenzátor, Elektrické pole nábojov (HTML5), Elektrické pole nábojov , Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Pružné a nepružné zrážky, Vodivosť, Aproximácia krivky, Elektrický hokej, Formy a premeny energie (HTML5), Formy energie a jej premeny, Energia a skejt park, Energia v skejt parku: základy (HTML5), Energia v skejt parku: základy, Faradayove magnetické laboratórium, Sila-1d, Sily a pohyb, Sila a pohyb: základy (HTML5), Sila a pohyb: Základný kurz, Trenie (HTML5), Trenie, Grafy lineárnej funkcie, Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Gravitácia a obežná dráha, Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily, John Tra-volt (HTML5), John Tra-volt, Pohyb lienky na ploche, Least-Squares Regression (HTML5), Pružinový oscilátor (HTML5), Pružinový oscilátor, Hra labyrint, Pohyb v 2D, Chodec, Ohmov zákon (HTML5), ohms-law, Kyvadlo (HTML5), Kyvadlo, Let strely (HTML5), Pohyb strely, Naklonená rovina: Sily a pohyb, Otáčanie lienky, Rampa, Moment sily, Skladanie vektorov


Autor(i) Roberta Tanner
Škola / Organizácia none
Dátum odoslania 10.8.2015
Dátum aktualizácie 18.4.2023