PhET Simulations Aligned for AP Physics C


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов PhET Simulations Aligned for AP Physics C
Опис Simulations are matched to the AP Physics C course description.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Alignment
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови "AP C", AP Physics C
Симулации Рамнотежа, Балони и статички електрицитет, Calculus Grapher (HTML5), Функции,изводи,интеграли, Кондензатор, Charges and Fields (HTML5), Електрични полиња на точкести електрицитети, Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC), Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја), Судари во механиката, Проводливост, Интерполација на податоци, Електричен хокеј, Видови облици на енергија (HTML5), Видови облици на енергија, Енергија во скејт-паркот, Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5), Енергија во скејт-паркот: Основна верзија, Фарадеева Електромагнетна лабораторија, Сила 1-D. II Њутнов закон, Движења и сили, Сили и движење - Основи (HTML5), Сили и движење - Основи, Триење (HTML5), Триење, Graphing Lines, Гравитација и орбити (HTML5), Гравитација и орбити, Лабораторија за гравитациона сила (HTML5), Лабораторија за гравитациона сила, Пренесување на електрицитет (HTML5), Пренесување на електрицитет, Движење на Буба мара 2D, Least-Squares Regression (HTML5), Masses and Springs (HTML5), ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ, Лавиринт ( брзина-забрзување), Движење во 2-D, Шетач (променливо праволиниско движење), Омов закон (HTML5), Омов закон, Pendulum Lab (HTML5), Нишало, Projectile Motion (HTML5), Движење на проектил, Рампа: Движења и сили, БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛ, Тело на косина, МОМЕНТ НА СИЛАТА, Собирање на вектори


Автори Roberta Tanner
Школо / Организација none
Поставено 10.8.15
Обновено 18.4.23