PhET Simulations Aligned for AP Physics C


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Simulations Aligned for AP Physics C
Omtale Simulations are matched to the AP Physics C course description.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Alignment
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord "AP C", AP Physics C
Simuleringar Balancing Act, Balloons and Static Electricity, Calculus Grapher (HTML5), Calculus Grapher, Capacitor Lab, Charges and Fields (HTML5), Charges and Fields, Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab, Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab, Collision Lab, Conductivity, Kurvetilpassing, Electric Field Hockey, Energiformer og overgangar (HTML5), Energiformer og overgangar, Energy Skate Park, Energi i skateparken (HTML5), Energy Skate Park: Basics, Faraday's Electromagnetic Lab, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, Forces and Motion: Basics (HTML5), Forces and Motion: Basics, Friction (HTML5), Friction, Grafisk framstilling av rette linjer, Gravity and Orbits (HTML5), Gravity and Orbits, Tyngdekraft (HTML5), Gravity Force Lab, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, Least-Squares Regression (HTML5), Masses and Springs (HTML5), Lodd og fjører, Maze Game, Motion in 2D, The Moving Man, Ohms lov (HTML5), Ohm's Law, Pendelforsøk (HTML5), Pendulum Lab, Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion, Ramp: Forces and Motion, Ladybug Revolution, The Ramp, Torque, Addisjon av vektorar


Forfattarar Roberta Tanner
Skule / Organisasjon none
Lasta opp 10.08.15
Oppdatert 18.04.23