PhET Simulations Aligned for AP Physics C


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Simulations Aligned for AP Physics C
Mô tả Simulations are matched to the AP Physics C course description.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Alignment
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá "AP C", AP Physics C
Mô phỏng Cân bằng, Bong bóng và tĩnh điện, Máy vẽ đồ thị vi tích phân (HTML5), Calculus Grapher , Tụ điện, Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường, Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo, Va chạm, Độ dẫn điện, Vẽ đồ thị theo thực nghiệm, Hockey điện, Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5), Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng, Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản, Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY, Các lực trên 1 trục tọa độ, Lực và Chuyển động, Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản, Ma sát (HTML5), Ma sát, Đồ thị Hàm tuyến tính, Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo, Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng, Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5), Con lắc lò xo (HTML5), Quả cân và lò xo, Mê lộ, Chuyển động trong mặt phẳng., Khách bộ hành, Định luật Ohm (HTML5), Định luật Ohm, Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn, Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử, Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động, Chuyển động tròn của Bọ rùa, Mặt phẳng nghiêng, Moment lực, Cộng Vector


Tác giả Roberta Tanner
Trường / Tổ chức none
Ngày đăng ký 10/08/2015
Ngày cập nhật 18/04/2023