PhET Simulations Aligned for AP Physics C


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक PhET Simulations Aligned for AP Physics C
वर्णन Simulations are matched to the AP Physics C course description.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Alignment
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द "AP C", AP Physics C
सादश्य संतुलिकरण, Balloons and Static Electricity, Calculus Grapher (HTML5), Calculus Grapher, कपॅसिटर प्रयोगशाळा, भार आणि क्षेत्र (HTML5), प्रभार आणि क्षेत्र, (AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा, मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा, दे धक्का !, वाहकता, Curve Fitting, विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना, ऊर्जेचे प्रकार आणि त्यांचे रूपांतर (HTML5), Energy Forms and Changes, एनर्जी स्केट पार्क , एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5), एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक), फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा, एक प्रतलीय बल, बल आणि गती, बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5), Forces and Motion: Basics, घर्षण (HTML5), घर्षण, Graphing Lines, गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5), गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा, गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा (HTML5), गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा, जॉन ट्राव्होल्टेज (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, Least-Squares Regression (HTML5), Masses and Springs (HTML5), Masses & Springs, Maze Game, द्विमित चलन, The Moving Man, ओहमचा नियम (HTML5), ओहमचा नियम, लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5), Pendulum Lab, Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion, उतरण : बल आणि गती, Ladybug Revolution, The Ramp, Torque, सदिशांची बेरीज


लेखक Roberta Tanner
शाळा/संस्था none
दाखल दिनांक 8/10/15
आद्यवत 4/18/23