PhET Simulations Aligned for AP Physics C


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Simulations Aligned for AP Physics C
Beskrivelse Simulations are matched to the AP Physics C course description.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Alignment
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord "AP C", AP Physics C
Simuleringer Balancing Act, Ballonger og statisk elektrisitet, Calculus Grapher (HTML5), Calculus graf, Capacitor Lab, Ladninger og Felt (HTML5), Charges and Fields, Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab, Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab, Støt-laboratorium, Conductivity, Kurvetilpasning, Elektrisk landhockey, Energiformer og overganger (HTML5), Energiformer og overganger, Energiskatepark, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende, Faraday's Electromagnetic Lab, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Forces and Motion: Basics, Friksjon (HTML5), Friction, Grafisk framstilling av rette linjer, Gravitasjon og baner (HTML5), Gravity and Orbits, Gravitasjonskraftlab (HTML5), Gravitasjonskraftlab, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, Least-Squares Regression (HTML5), Lodd og fjær (HTML5), Lodd og fjærer, Maze Game, Bevegelse i 2D, Mannen som går, Ohms lov (HTML5), ohms-law, Pendellaboratorium (HTML5), Pendel-laboratorium, Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion, Ramp: Forces and Motion, Ladybug Revolution, Rampa, Torque, Vektoraddisjon


Forfattere Roberta Tanner
Skole / Organisasjon none
Lastet opp 10.08.15
Oppdatert 18.04.23