PhET Simulations Aligned for AP Physics C


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Simulations Aligned for AP Physics C
Beskrivelse Simulations are matched to the AP Physics C course description.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Alignment
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord "AP C", AP Physics C
Simuleringer Balancing Act, Ballonger og statisk elektrisitet, Calculus graf, Capacitor Lab, Ladninger og Felt (HTML5), Charges and Fields, Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab, Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab, Støt-laboratorium, Conductivity, Kurvetilpasning, Elektrisk landhockey, Energiformer og overganger (HTML5), Energiformer og overganger, Energiskatepark, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende, Faraday's Electromagnetic Lab, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Forces and Motion: Basics, Friksjon (HTML5), Friction, Grafisk framstilling av rette linjer, Gravitasjon og baner (HTML5), Gravity and Orbits, Gravitasjonskraftlab (HTML5), Gravitasjonskraftlab, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, Least-Squares Regression (HTML5), Lodd og fjær (HTML5), Lodd og fjærer, Maze Game, Bevegelse i 2D, Mannen som går, Ohms lov (HTML5), ohms-law, Pendellaboratorium (HTML5), Pendel-laboratorium, Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion, Ramp: Forces and Motion, Ladybug Revolution, Rampa, Torque, Vektoraddisjon


Forfattere Roberta Tanner
E-post for kontakt birdtanner@comcast.net
Skole / Organisasjon none
Lastet opp 10.08.15
Oppdatert 15.09.21