Applications of Parametric Equations


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Applications of Parametric Equations
Popis
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acceleration, position, vectors, velocity
Simulácia Pohyb strely, Interferencia vlnenia


Autor(i) Andrzej Sokolowski
Škola / Organizácia Magnolia West HS
Dátum odoslania 26.5.2009
Dátum aktualizácie 13.12.2015