Applications of Parametric Equations


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Applications of Parametric Equations
वर्णन
विषय गणित
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द acceleration, position, vectors, velocity
सादश्य Projectile Motion, तरंग प्रतिघात


लेखक Andrzej Sokolowski
शाळा/संस्था Magnolia West HS
दाखल दिनांक 5/26/09
आद्यवत 12/13/15