Applications of Parametric Equations


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Applications of Parametric Equations
Опис
Предмет Математика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Домашна работа
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови acceleration, position, vectors, velocity
Симулации Движење на проектил, Интерференција на бранови


Автори Andrzej Sokolowski
Школо / Организација Magnolia West HS
Поставено 26.5.09
Обновено 13.12.15