Applications of Parametric Equations


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Applications of Parametric Equations
Omtale
Emne Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, position, vectors, velocity
Simuleringar Projectile Motion, Wave Interference


Forfattarar Andrzej Sokolowski
Skule / Organisasjon Magnolia West HS
Lasta opp 26.05.09
Oppdatert 13.12.15