Applications of Parametric Equations


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Applications of Parametric Equations
Beskrivelse
Emne Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, position, vectors, velocity
Simuleringer Projectile Motion, Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Andrzej Sokolowski
Skole / Organisasjon Magnolia West HS
Lastet opp 26.05.09
Oppdatert 13.12.15