Applications of Parametric Equations


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Applications of Parametric Equations
شرح
موضوع ریاضیات
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه acceleration، position، vectors، velocity
شبیه سازی ها حرکت پرتابه، تداخل امواج


نویسنده Andrzej Sokolowski
مدرسه / سازمان Magnolia West HS
ارسال شده 5/26/09
بروزرسانی شده 12/13/15