Batteries, Resistance and Current


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Batteries, Resistance and Current
Popis
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Batteries, Current, Resistance, circuit, ohm's Law
Simulácia Obvod s batériou a rezistorom, ohms-law, resistance-in-a-wire


Autor(i) Emily Haynes
Škola / Organizácia Centaurus High School
Dátum odoslania 31.3.2008
Dátum aktualizácie 31.3.2008