Batteries, Resistance and Current


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Batteries, Resistance and Current
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Batteries، Current، Resistance، circuit، ohm's Law
شبیه سازی ها مدار باتری - مقاومت، حرکت پرتابه، مقاومت درون سیم


نویسنده Emily Haynes
مدرسه / سازمان Centaurus High School
ارسال شده 3/31/08
بروزرسانی شده 3/31/08