Batteries, Resistance and Current


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Batteries, Resistance and Current
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Batteries, Current, Resistance, circuit, ohm's Law
सादश्य बॅट्ररी रेझिस्टर मंडल ( सर्किट), ओहमचा नियम, Resistance in a Wire


लेखक Emily Haynes
शाळा/संस्था Centaurus High School
दाखल दिनांक 3/31/08
आद्यवत 3/31/08