Geometric Optics


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Geometric Optics
Popis This lab is intended to teach students about lens properties and ray diagrams.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Light, Radiation
Simulácia Geometrická optika


Autor(i) Amy Jordan
Škola / Organizácia Evergreen High School
Dátum odoslania 25.7.2006
Dátum aktualizácie 2.9.2015