Geometric Optics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Geometric Optics
Beskrivelse This lab is intended to teach students about lens properties and ray diagrams.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Light, Radiation
Simuleringer Geometric Optics


Forfattere Amy Jordan
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 25.07.06
Oppdatert 02.09.15