Geometric Optics


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Geometric Optics
Omtale This lab is intended to teach students about lens properties and ray diagrams.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Light, Radiation
Simuleringar Geometric Optics


Forfattarar Amy Jordan
Skule / Organisasjon Evergreen High School
Lasta opp 25.07.06
Oppdatert 02.09.15