පීඩනයක් යටතේ

පීඩනයක් යටතේ තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • පීඩනය
 • තරල
 • ඝනත්වය
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • පීඩනය
 • තරල
 • ඝනත්වය

විස්තර

ජලය යට සහ ජලයට ඉහල පීඩනය ගවේෂණය කරන්න. ඔබ විසින් තරලය, ගුරුත්වය, රුවනයෙහි හැඩය, හා පරිමාව වෙනස් කල විට කෙලෙස පීඩනය වෙනස් වේදැයි බලන්න.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • ගැඹුරෙහි ශ්‍රීතයක් ලෙස ජලයේ දී හා වාතයේ දී කෙසේ පීඩනය වෙනස් වේදැයි විස්තර කරන්න.
 • කුමන විචල්‍යයන් පීඩනය කෙරෙහි බලපාන්නේදැයි විස්තර කරන්න.
 • විවිධ තත්වයන් යටතේ ඇති පීඩනය පිලිබඳ අනාවැකි පළ කරන්න ..
අනුවාදය 1.1.18

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Fluid Pressure - an inquiry introduction රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
MS
HS
Lab
HW
MC
Remote
Physics
Earth Science
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MC Physics
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Demo
Lab
HW
Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López HS
MS
Other Chemistry
Biology
Earth Science
Physics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Earth Science
Chemistry
Physics
Biology
Presión hidrostática por indagación මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein, traducción por Diana López MS
UG-Intro
HS
Remote
HW
MC
Lab
Guided
Physics
Earth Science
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Chemistry
Mathematics
Physics
Biology
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Physics
Mathematics
Chemistry
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Grad
UG-Intro
K-5
UG-Adv
HW
Discuss
Chemistry
Mathematics
Astronomy
Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Biology
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Exploring Pressure Underground with PhET Simulation Lab Chris McNary MS Demo
Guided
HW
Lab
Earth Science
Physics
Exploring Pressure Bruce Palmquist HS
UG-Intro
Lab
HW
Guided
Physics
Mathematics
Tihedus Siim Tõkke HS HW
Lab
Physics
Modelando equação matemática sobre pressão Juciane1 Matrtins HS Lab Physics
Pressão Hidrostática no "Under Pressure (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
Other
MS
Other
Guided
HW
Mathematics
Other
Physics
Earth Science
Pressão Hidrostática (Conceitos) no "Under Pressure (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
MS
Other
Other
Guided
HW
Other
Earth Science
Physics
Presión hidrostática y atmósferica. Práctica de laboratorio virtual PHET Nohemi Lopez HS Lab Physics
LABORATORIO DE PRESIONES Laureano Costarrosa HS Lab Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Nën shtypje
Armenian All Armenian Download Run now Ճնշման տակ
Basque All Euskara Download Run now Presiopean
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 受到压力
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Under Pressure_壓力之下
Croatian All hrvatski Download Run now Pod tlakom
Dutch All Nederlands Download Run now Onder druk
Estonian All Eesti Download Run now Surve all
Finnish All suomi Download Run now Paineen alla
French All français Download Run now Sous Pression
Gallegan All Gallegan Download Run now Baixo presión
Gujarati All Gujarati Download Run now નીચેનું દબાણ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now תחת לחץ
Hindi All हिंदी Download Run now दाब 
Hungarian All magyar Download Run now Nyomás alatt
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Di Bawah Tekanan
Irish All Gaeilge Download Run now Faoi Bhrú
Italian All italiano Download Run now In pressione
Japanese All 日本語 Download Run now 圧力
Kannada All Kannada Download Run now ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ
Kazakh All Kazakh Download Run now Гидростатикалық қысым
Korean All 한국어 Download Run now 가압
Latvian All Latviešu Download Run now Zem spiediena
Macedonian All македонски Download Run now Хидростатички притисок
Marathi All मराठी Download Run now दाबाखाली
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Даралтын Үйлчлэл
Persian All فارسی Download Run now تحت فشار
Polish All polski Download Run now Pod Ciśnieniem
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Sob Pressão ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Russian All русский Download Run now Под давлением
Serbian All Српски Download Run now Хидростатички притисак
Slovak All Slovenčina Download Run now Tlak v kvapaline
Slovenian All Slovenščina Download Run now Hidrostatični tlak
Swedish All svenska Download Run now Under tryck
Tamil All Tamil Download Run now திரவ அமுக்கம்
Thai All ไทย Download Run now แรงดันในของเหลว
Turkish All Türkçe Download Run now Basınç
Turkmen All Turkmen Download Run now Basyş astynda
Ukrainian All українська Download Run now Під тиском ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Uzbek All Uzbek Download Run now Босим остида
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Áp suất
අරාබි All العربية Download Run now تحت ضغط
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Maye təzyiqi
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Under Pressure
කැටලන් All català Download Run now Sota Pressió
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Υπό πίεση
චෙක් All čeština Download Run now Pod tlakem
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Unter Druck
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Under tryk
බල්ගේරියානු All български Download Run now Под налягане
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Пад ціскам
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Pritisak
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Bajo presión ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Bajo Presión
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Bajo presión
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Bajo presión

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Sam Reid (lead, developer)
 • John Blanco (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Noah Podolefsky
 • Ariel Paul
 • Patricia Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Rachel Pepper
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Mobile Learner Labs