Specific Heat Capacity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Specific Heat Capacity
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord SHC
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere Anna Philip
Skole / Organisasjon [email protected]
Lastet opp 03.09.16
Oppdatert 03.09.16