Specific Heat Capacity


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Specific Heat Capacity
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रात्यक्षिक
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द SHC
सादश्य Energy Forms and Changes


लेखक Anna Philip
शाळा/संस्था [email protected]
दाखल दिनांक 9/3/16
आद्यवत 9/3/16