Specific Heat Capacity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Specific Heat Capacity
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord SHC
Simuleringar Energiformer og overgangar


Forfattarar Anna Philip
E-post for kontakt annaphilip29rox@gmail.com
Skule / Organisasjon elainaphilip@gmail.com
Lasta opp 03.09.16
Oppdatert 03.09.16