Specific Heat Capacity


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Specific Heat Capacity
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع نمایش
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه SHC
شبیه سازی ها شکل ها و تبدیل های انرژی


نویسنده Anna Philip
مدرسه / سازمان [email protected]
ارسال شده 9/3/16
بروزرسانی شده 9/3/16